Air Tours – Turistička agencija TuzlaAir Tours – Turistička agencija Tuzla
Forgot password?

Avio karte – Upute za prtljag

Pošaljite upit za avio kartu

Pošaljite upit o kupovini avio karte za odabrani vremenski period

karte

UPUTSTVA ZA PREVOZ PRTLJAGA

Informacije o predanom i ručnom prtljagu. Njihove dimenzije, dozvoljeni sadržaj, zabranjeni sadržaj, upotreba.

Informacije o prevozu oštrih predmeta, dopušteni predmeti i način njihovog transporta.

Uputstvo za pakovanje i transport prtljaga. Vrste dopuštenog prtljaga, tečni prtljag i izuzetci prtljaga.